Home > 게시판 > 공지사항
 
작성일 : 14-06-02 16:35
**** 6월4일 지방선거 매장 오픈시간 관련 공지 ****
 글쓴이 | 럭스프린스
조회 | 29,906  
- 6월4일 지방선거 신촌점 영업시간 안내 : 오후 13:00시 오픈 ~ 정상영업
                                                                                         
                                                                                          * 관련문의 02-701-8253
 
- 6월4일 지방선거 압구정 현대점 영업시간 안내 : 오후 13:00시 오픈 ~ 정상영업
 
                                                                                          * 관련문의 02-514-7043

- 6월4일 지방선거 압구정 로데오점 영업시간 안내 : 오후 13:00시 오픈 ~ 정상영업
 
                                                                                          * 관련문의 02-512-3431

 
   
 

Hosting by AD COMMUNICATION.