Home > 게시판 > 공지사항
 
작성일 : 14-06-19 11:49
압구정 로데오 지점 이동 및 본사 지정 안내
 글쓴이 | 럭스프린스
조회 | 230,816  
**2014년 5월28일부로 로데오점 위치가 변경되었습니다.

주소: 서울 강남구 신사동 660-8번지 한양상가 1층 108호
전화 : 512-3431
팩스 : 없음


**2014년 5월28일부로 본사 위치가 지정되었습니다.

주소 : 서울 강남구 신사동 660-8번지 한양상가 1층 105호(기존 로데오점)
전화 : 512-8257
팩스: 512-1886

앞으로 더많은 관심 부탁드립니다.
 
                                                                          - 럭스프린스 일동

 
   
 

Hosting by AD COMMUNICATION.